AMCON COMMUNICATIONS

FANTECH เข้าอบรมสินค้าให้พนักงานขาย

AMCON เปิดบ้านให้ทางบริษัท แก็ดเจ็ต​ วิลล่า จำกัด มาจัดอบรม FANTECH สินค้า Gaming Gear โดยมีผู้จัดการฝ่ายการตลาดของแบรนด์ให้ข้อมูลเสริมความรู้ด้านสินค้า ในเรื่อง function และจุดเด่นของสินค้าแต่ละรุ่นเพื่อให้ทางทีมฝ่ายขายได้แนะนำและบริการด้านข้อมูลในสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
Social Share :
Scroll to Top